Çocuk Etkinliklerinin ve Oyunun Çocukların Gelişim Alanlarına Etkisi

Kadin.com yazarlarından Güner Sarıiz çocuk etkinliklerinin ve oyunların çocukların gelişimi üzerindeki etkilerini bu yazısında sizler için yazıyor.

Oyun belirli bir amaca yönelik kurallı veya kuralsız gerçekleştirilen fakat her durumda çocuğun isteyerek ve hoşlanarak yer aldığı fiziksel,ruhsal,dilsel duygusal ve sosyal gelişimin temeli olan gerçek hayatın parçası ve çocuk için en etkin öğrenme sürecidir.Oyuncaklarla oynayan çocuk, problemleri çözmesini öğrenmekle birlikte kendi bedenini tanıyarak yeteneklerini keşfeder. Oyunun, çocuğunuz için sadece bir eğlence olduğunu düşünmemelisiniz. Bir yetişkin kendisini nasıl konuşarak ifade ediyorsa, çocuğunuz da duygularını, düşüncelerini, ihtiyaçlarını oyun yoluyla ifade ederler. Oyun yoluyla çocuk yaratıcılığını geliştirir, sosyal ve kültürel anlayışlar geliştirir, problemleri tanıma ve çözme fırsatını bulur. Konuşmayı ve fikrini paylaşmayı, kendi bedenini güçlendirmeyi ve kontrol etmeyi çevresiyle ilişki kurmayı öğrenir.

Çocuk Etkinliklerinin Başlıcaları;

 • Sanat Etkinlikleri (Boya Çalışmaları ,Yoğurma Maddeleriyle Çalışma, Kâğıt Çalışmaları, Kolaj Çalışmaları)
 • Türkçe Dil Etkinlikleri
 • Oyun Etkinlikleri
 • Müzik Etkinlikleri
 • Fen ve Doğa Çalışmaları
 • Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmalarını

Çocuklarla Birlikte Yapılan Etkinliklerin Çocuğun Gelişimine Olan Etkileri

Fiziksel Gelişime Olan Etkileri Çocuk Etkinlikleri

 • Bedensel koordinasyonunu ve beden gücünü geliştirir.
 • İnce (küçük) ve kalın (büyük) kas gelişimini destekler.
 • Alanı ve nesneyi kullanma koordinasyonunu ve becerisini geliştirir.
 • Dikkati yoğunlaştırmayı öğrenir.
 • Eş güdümlü ve sıralı hareket etme kontrolünü kazandırır.

Bilişsel Gelişime Olan Etkileri Çocuk Etkinlikleri

 • Nesnelerin farklı özellikleriyle keşfedilmesine yardımcı olur.
 • Yaratıcı düşünme becerisini geliştirir.
 • Duyuların uyarılmasıyla algısal gelişimi destekler.
 • Neden-sonuç ilişkilerinin anlaşılmasına yardımcı olur.
 • Öz güven duygusunun gelişimini sağlar.
 • Keşfetme, araştırma ve özgür düşünme yeteneklerini geliştirir.
 • Dünyayı ve objeleri kendi algıladığı gibi ürünlerinde yansıtarak kendini tanır ve yeteneklerinin farkına varır.
 • Neyi, neden ve nasıl yaptığı konularını sorgulayarak zihinsel aktivitelerini harekete geçirir.

Sosyal-Duygusal Gelişime Olan Etkileri

 • Boşaltım aracı olarak kullanır.
 • Duygusal ve ruhsal doyum sağlar.
 • İçinde yaşadığı küçük toplumda ürettikleri ile kendine bir yer edinerek sosyalleşmesini sağlar.
 • Çocuklar, çocuk etkinlikleri yardımıyla öğrenme yaşantılarını zenginleştirirler.
 • Yeni şeyler öğrenen çocuk öğrenmeye karşı güdülenir ve öğrenmekten zevk almayı öğrenir.
 • Etkinlikler çocuklar arasında duygu, bilgi ve sosyal değerler akışını sağlayarak kişiler arası ilişkilerin güçlenmesine yardımcı olur. Arkadaşına bir oyuncağın kullanımını öğreten bir çocuk, kendini işe yarar hisseder ve olumlu benlik algısının gelişimine bu şekilde destek sağlanmış olur.
 • Çocuk etkinlikleri, çocukların ilgi alanlarının keşfedilmesine dolayısıyla kendi kişisel gelişimlerinin desteklenmesine de en uygun ortamları sunar.

Dil Gelişimine Olan Etkileri Çocuk Etkinlikleri

 • Çocukların ifade edici ve alıcı dil gelişimini destekler.
 • Okuma ve yazmaya hazırlar.
 • Bilgi dağarcığını geliştirir.
 • Ortaya çıkardığı ürünü anlatma ve oyunlarında kullanma sonucu dil gelişimine katkıda bulunur.

Çocuk etkinliklerinin etkileri, çocuklar üzerindeki faydalarıyla ilgili daha detaylı bilgiye kadin.com sitesinden ulaşabilirsiniz.

Haftalık E- Bültenimize Abone Olun!

SOSYAL MEDYADA BİZİ TAKİP EDİN!
CLOSE
CLOSE