Anaokulları

Özel Neslin Değişen Sesi Anaokulu

Bu mekandaki tüm etkinlikleri gör

Notre Dame De Sion Lisesi Vakfı Özel NDS Anaokulu'nun eğitim felsefesi, öğrencilerinin çok yönlü gelişimsel özelliklerini geliştirmek ve öğrencilerini kendi gelişim hızları içinde desteklemeyi hedefemektir. Öğrencilerinin olumlu bir kendilik değeri geliştirmesine, kendini uygun yollarla ifade etmesine ve kendini gerçekleştirebilmesine, kendiliğinden insiyatif alabilmesine ve iç denetim kazanmasına olanak sağlamaktır. Öğrencilerinin aktif olarak katılabilecekleri bir öğrenme-oyun ortamı sağlayarak ilgi, yaşantı ve beceri kazandırmaktır. Öğrencilerinde estetik zevkler uyandırarak çevreye duyarlılıklarını arttırmak, insanlar arası ilişkilerde problem çözümüne yönelik davranışlar kazanmalarına imkan sağlamaktır. Öğrencilerine bilgi yüklemek yerine, onlara bilgiye giden yolda rehberlik etmek, onlarda merak duygusu uyandırmak ve yaratıcılıklarını geliştirmek, öğrendiklerini kullanabilir hale getirmektir. Öğrencilerinin velilerini okulöncesi eğitim alanında bilinçlendirmek ve ailenin eğitime katılımını en üst seviyede tutmaktır. Öğrencilerine ilköğretim için gerekli olan ön becerileri kazandırabilmektir.

Bu amaçlar doğrultusunda ; Kulüp etkinlikleri, Fransızca ve Türkçe Ana dili etkinlikleri ile zenginleştirilmiş, alanında uzman üniversite mezunu eğitim kadrosu ile Özel Neslin Değişen Sesi Anaokulu ; öğrencilerine yaşayarak öğrenme imkanı sunmaktadır. Bu öğrenme ortamında, öğrencilerin birbirinden farklı gelişen birer birey oldukları ilkesinden yola çıkarak kendilerini keşfedebilecekleri, beceri ve yaratıcılıklarını sergileyebilecekleri güvenli, eğlenceli bir eğitim ortamı hazırlamak temel hedeftir.


Bültene üye ol