Anaokulları

Özel ALEV Anaokulu

Bu mekandaki tüm etkinlikleri gör

Öğrencilerin fiziksel, zihinsel ve psikolojik gelişimlerinin bir bütün olarak yaş grubu normları içinde değerlendirildiği, bireysel farkındalıkların gözetildiği, evrensel okul öncesi eğitim metodolojilerinin entegre edildiği ALEV Anaokulu eğitim modelini uygulayarak; ana dilini ve iletişim becerilerini yaşının en üst seviyelerinde kullanabilen, Almanca dil edinimi kazandırılan, çevre ve kültür farkındalıkları yaratılan, enerjilerini doğru yönde kullanan, meraklı, sorgulayan, bir üst eğitim basamağına hazırlanmış, mutlu çocuklar yetiştirmek Özel ALEV Anaokulu'nun temel varlık sebebidir.

Çocuklar, aktif olarak kendi seçimleri doğrultusunda başlattıkları etkinliklerle; yaparak, yaşayarak, yaratarak, araştırarak, sorgulayarak, düşünerek, planlayarak, keşfederek “öğrenmenin” keyfini ve ayrıcalığını yaşarken, öğretmenleri de ilgileri doğrultusunda onları yüreklendirmenin, rehberlik etmenin ve gelişimlerini gözlemenin mutluluğunu yaşarlar.

Eğitim programı, öğretmenle çocuğun paylaşılmış kontrolü ile yapılmış bir programdır.

Öğretmenlerin temel görevi, çocukların gelişimini destekleyecek ve etkin öğrenmelerini sağlayacak doğru ve güvenli “ortamları” oluşturmak, onların gelişimlerini “günlük” olarak gözlemek ve değerlendirmektir. Sıralama, sınıflandırma, dil, sayı, zaman, alansal ilişkiler, temsil etme, sosyal ilişkiler gibi kavramlar temel deneyimler yoluyla çocuklara kazandırılır. Her bir temel deneyim kendi içinde detaylandırılarak, grubun ilgi ve seviyesine göre geliştirilir.

Tüm bunların dışında “Orff” yaklaşımı ile müzik ve dans eğitiminin verilmesi, günlük programın içerisinde, Almanca ve Türkçe’nin dengeli bir şekilde yayılması da ALEV Okulları Okul Öncesi programına özgü uygulamalardır. Tüm bu uygulamalar için öğretmenler hizmet içi eğitim programlarıyla desteklenirler.

Özel ALEV Okulları’nda, okul öncesi eğitimde değerlendirme de önemli bir yer kapsar. Çocukların gelişimi, çocuk gözlem yöntemi ile her gelişim alanında ve her yaşta farklı ve çoklu yöntemlerle değerlendirilir. Bu veriler yılda iki kez veli ile paylaşılır.


Bültene üye ol