Y Harfi ile Başlayan Bebek İsimleri

Y Harfi ile Başlayan Bebek İsimleri

İsim Anlamı
Yalım Alev, ateş uzantısı
Yamaç Dağın eğik yüzeyi, eğik yanı, bayır
Yaz Mevsim
Yüsra Sol taraf
Yankı Sesin bir yere çarparak dönmesiyle duyulan ikinci ses
Yengi Üstün gelme, yenme