Ş ile Başlayan Bebek İsimleri

Ş ile Başlayan Bebek İsimleri

İsim Anlamı
Şiir  Bir Edebi Söz Sanatı. Özlü ve Uyaklı Anlatım Biçimi. Manzume.
Şevval Arap takviminin onuncu ayı