D Harfi ile Başlayan Bebek İsimleri

D Harfi ile Başlayan Bebek İsimleri

İsim Anlamı
Dalya Suda yaşayan memeli (Yunus)
Dağhan Eski Türklerde dağ tanrısı
Damla Çok küçük miktarda su 
Defne Yaprakları güzel kokulu, yaz-kış yeşil olan bir bitki
Dilruba Gönül alan
Demet  Çiçek bağlamı, deste
Demi Kadife,şeftali gibi şeylerin üzerinde bulunan ince tüy
Deniz Yeryüzünün çoğunu örten engin su
Deren Toplayan, düzenleyen, pekiştiren
Derin  Sığ olmayan
Deryanur  Bilgisiyle ışık saçan
Derya  Büyük deniz anlamında
Desen Çiçek, çizgi gibi süs şekilleri
Deste  Bağlam, demet
Destegül Mevlevi dervişlerinin giydiği ince kumaştan yelek bağlanmış gül demeti
Devin Hareket, kımıldanış
Dilay  Gönlü ay gibi parlak, ışıklı olan / ışıl ışıl berrak konuşan
Diyar Memleket
Dora 1)En yüksek yer, uç. 2)Bir şeyin üst kısmı, yukarısı, tepe. 3)Dağ doruğu
Didar Güzel yüz, görme
Dilde Herkesin dilinde, ünü her yere yayılmış
Demiröz Özü demir gibi sağlam olan