B Harfi ile Başlayan Bebek İsimleri

B Harfi ile Başlayan Bebek İsimleri

İsim Anlamı
Baler  Tatlı dilli, cana yakın kimse
Balın Yar, sevgili
Belde  Memleket
Bade  Aşk, kutsal sevgi
Bahar Yazla kış arasında olan mevsim
Balca Bal gibi, bala benzer
Banu Prenses; Hanımefendi
Başak Arpa çavdar gibi ekinlerin tanelerini taşıyan baş kısmı
Bediz Resim, tasvir, süs, bezek
Begüm Hanım, Timuroğulları’ndan gelen prenses
Belgi  İşaret
Belgin Kesin ve eksiksiz belirlenen
Beliz İşaret, iz; alamet
Benek Namuslu kadın
Bengi Ölümsüz, sonsuz
Bengisu Ölümsüzlük suyu
Beniz Yüz
Berk Sağlam, kuvvetli, 2 katı, sert
Beren Güçlü, kuvvetli, akıllı
Berin En yüksek, en ulu anlamında
Berna Bağlı, bağlanmış; Genç, körpe, delikanlı
Berrak Duru
Berran Keskin, kesici
Betül  Erkeklerden çekinen namuslu kadın
Beyza Çok beyaz, lekesiz
Bihter Daha iyi, en iyi
Bike Evlenmemiş, çocuğu olmamış kadın
Bilge Çok bilgili ve bilgisini yararlı kullanan kişi
Bilhan Çok bilgili
Billur Pek duru, pürüzsüz
Bingül Gülü bol; Gül bahçesi
Binnaz Çok nazlı
Binnur Çok ışıklı, ışığı gür
Birsen Yalnız sen
Buket Çiçek demeti
Burcu Güzel koku, ıtır
Burçak  Bir bitki
Burçin Dişi geyik
Buse Öpücük
Büküm Bükme eylemi
Büşra Müjde, sevinçli haber
Beliz İşaret, iz
Benan Parmak uçları
Benay Ay gibiyim
Barkın Gezgin, Seyyah, Sürekli gezip dolaşan
Baha Kıymet, değer, para
Baler Tatlı dilli, cana yakın
Balkı Şimşek, ışık, parlayış
Baran Direnci kıran güç, ulu, yüksek
Baray Sonsuzluk
Barbaros Kızıl sakal
Barin Güç ve kuvvet
Barış Sulh
Barkan Çölde oluşan küçük kum kitlesi
Barkın Gezmek, görmek, gezgin
Barlas  Kahraman
Bars Kaplan benzeri yırtıcı hayvan
Bartu En eski Türk hanlarından biri
Başer Başta Gelen
Batı Güneşin Battığı Yön
Batıhan  Batı’nın hükümdarı, hanı
Batıray Ay gibi yiğit
Batuğ Üstün olan, yiğit Az
Batuhan Yiğit hükümdar
Batur Yiğit, yürekli, bahadır
Belda  Asıl Kan,Soylu,Kan
Berfin   Tertemiz, kar gibi beyaz
Beliz Kökeni bilinmiyor: İşaret, im, iz
Berfu  Kar tanesi 
Bige Evlenmemiş, çocuğu olmamış
Bigem Bilgili, çok bilen İyi ahlaklı, olgun ve örnek kimse
Bilun  Yarım Ay
Biricik Tek, bir tane, emsalsiz
Buğlem  Cenneti müjdeleyen melek
Buğu Su buharı
Behin İyinin İyisi
Belur Billur, billurdan olan
Beria Olgunluk ve güzelliği ile üstün olan
Binay Öylesine güzelki bin ay eder
Biray Ay gibi tek, eşsiz
Balın Türk erenlerinden biri, gömüsü Sofya'da bulunan Balı Eren