A Harfi ile Başlayan Bebek İsimleri

A Harfi ile Başlayan Bebek İsimleri

İsim Anlamı
Ahsen Çok güzel, olağanüstü güzel.
Ahuela Çok güzel gözlü
Ahunaz  Nazlı güzel,nazenin
Ahunisa Çok güzel kadın
Ahunur Göz kamaştıran güzelliğe sahip olan
Ahuse Coşkulu güzellik
Ahuşen Güzel ve neşeli
Akay Tam ışıklı dolunay
Akasya Güzel kokulu bir süs bitkisi
Aksev Aydınlığı sev,ışık saç
Aksu Anadolu’da değişik boylarda bir çok akarsuyun adı
Aktan Ak renkli tan; Kutlu tan, uğurlu tan
Ala Ela karışık renkli, alaca; Benekli; Tam olgunlaşmamış, yarı olmuş
Alçin Kızıl renkli küçük bir kuş
Aleda  Nazlı, kaprisli
Alev Yanan cisimlerin görüntüsünü tarif etmek için kullanılan bir kelime
Algin Birine gönül vermiş, vurgun, tutkun
Algül Kırmızı gül Gül kırmızısı
Alim Gözü gönlü çeken nitelik, çekicilik, gönül çelen güzellik, alben
Alkim Gökkuşağı
Alkız Kırmızı yanaklı,sağlıklı kız
Alpike Kahraman kraliçe
Altin Yüksek değerli bir maden
Açılay Ay’ın şekilleri, yansıması
Aktan Ak renkli tan; Kutlu tan, uğurlu tan
Alçin Kızıl renkli küçük bir kuş
Asya Dünyanın en büyük kıtası
Ayda Dere kıyılarında yetişen bir bitki
Ayşıl Ay ışığı
Alin  Kibar zarif narin
Almina Güneş tutulmasındaki kızıllığa verilen ad
Anka  Masallarda adı geçen ve gerçekte var olmayan büyük bir efsanevî kuş
Aral Takım ada
Arel Temiz dürüst
Arden  Bolluk bereket
Asel  Cennetteki dört ırmaktan biri bal ırmağı
Ayliz  Ay parıltısı
Aytun  Geceyi aydınlatan
Ayza Ay gibi güzel yüzlü kız
Akşın Beyaz tenli kadın
Aleda Nazlı , kaprisli
Armina Korkusuz, yürekli
Amine Yüreğinde korku olmayan
Aysar Ayın evrelerine göre huyu değişen kişi